Northmill
1 000 - 50 000 kr. Lånebelopp
5 - 72 månader Löptid
Flexibel återbetalning
Buffert kopplad till kontot
Kostar bara vid användning

Vid ett lån på 50 000 kr. till 12.9% rörlig årsränta (eff. ränta på 12.9%) upplagt på 15 månader. Totalt att återbetala 53 999 kr. inkl. avgifter. (4 500kr./mån.). Max. eff. ränta: 25.6%.

Privatlån blir billigare för Svenska konsumenter

Trygghet till låntagarna 

Konsumenternas trygghet säkerhetsställs av finansinspektionen genom bland annat en klagoinstans som behandlar ärenden där konsumenter inte blivit behandlade så som de borde. Det finns även lag på att alla verksamheter som bedriver låneverksamhet skall ange den faktiske kostnaden för alla lån de erbjuder angivet i procent. Detta är även mer känt som effektiv ränta. Denna effektiva ränta måste beräknas på samma sätt av alla långivare enligt finansinspektionens schablon och talet ger således ett gemensamt grundlag för jämförelse av olika lånetyper och former.  

Ovanstående åtgärder är alla till för att ge konsumenten ökad trygghet på lånemarknaden. Även andra, icke nämnda, lagändringar kan komma att träda ikraft om inte allt för lång tid som gör det än säkrare för dig som konsument. Överordnat är dock den privata lånemarknaden i Sverige väldigt rättvis, säker och trygg.

Intelligent Banker ApS
Brandts Passage 29, 2.
5000 Odense C
Denmark
CVR: 32260055

Copyright © 2022 Monsar - All Rights Reserved