Sambla
10 000 - 500 000 kr. Maks kreditt
1 - 15 år Løpetid
Refinansier lån og kreditter
Sammenligner over 20 långivere
Signer lånet med BankID
Søk nå Les mer
annonse

Eks: Effektiv rente 12.91%, 150 000 kr. o/5 år, Kostnad 51 117 kr. Totalt: 201 117 kr. Max. eff. rente: 48.76%.

Lån til sommerdekk og gjør bilen sommerklar

Vi sierfarvel tilvinterenog hallo tilvåren.Væreter på vei til å blibedre, vi opplever ukefor ukesmå forbedringersom pekeriretning avsommeren.Dessuten blir dagene også lengre. Idenforbindelse må vi også endre noensmå tingi hverdagen vår. Det er blant annet viktigå få gjortbilenklar for sommeren.Hvisdu allerede harbådesommer-og vinterdekk, og kan skifte årlig etter forholdene,  da er det på tide å gjøre det nå. Det bør væreordentlige dekk. Du kanogså gjøre en servicesjekk på bilen. Etter enlang vintermed snøog massesaltpå veiene, har bilen blitt utsatt forlitt av hvert.

Lån for sjekk her

Nårdu sender bilen til en vanlig sjekk og vil ha skiftet dekk, er det i tillegg en del små tingsom skal skiftes, endres, justeres ogbyttesut. Dette betyratregningentil mekanikerenfort kan bli ganske stor, da det er en mann som jobber på bilen i de timene det tar for å få det gjort. Men det eren oppgave sommå gjøresen gang i blantnårman er bileier,forå få bilen i god stand slik at den kan vare lenge. Dukan lånetil sjekk av bilen her. Forat duikke skal trenge åta bilen til mekanikerenhele tiden, er det viktig åfå gjortalle de tingenesom må fikses med en gang. Hvis tingbare blirgjorthalvtførste gang, må man flere ganger til mekanikeren ogda vil man jo ikke ha bilen tilgjengelig når man trenger den.  Låntil å gjøreenskikkelig inspeksjonav bilenførste gang,gjør at du vil fåen bilsom du kan kjøre til høsten igjen, uten noen problemer. Enengangsinvestering som vilvare imange måneder, ogsørge for at dualltidhar en bilfor hånden som er itopp form.

Alternativt lån til ny bil

Hvis enbil kreverreparasjonerhele tiden, blir det på sikt en meget dyr bil.Derfor sier man også at en skikkeligsjekk påbilen skalvære nok til åfå den til ågå til denmå havinterdekkpå senhøsten. Alternativt, kandulike gjernelåne for enny bilog barebetale avdragsom er forbundet meddet.Det er tross alt morsommere å betaleavdragpå en ny bilenn det er åbetalereparasjonerpå en gammelbil.Det er et forholdsom kan tasmed i betraktning.I tillegg lønner det seg sjeldenåkjøpeen gammel bilformindre penger, ettersom utgifteneforbundet med å investereien gammel biler store og ikke gir den samme gleden som en ny bil.

Intelligent Banker ApS
Brandts Passage 29, 2.
5000 Odense C
Denmark
CVR: 32260055

Copyright © 2022 Monsar - All Rights Reserved