Lånespecialisten
5.000 - 500.000 kr. Beløb
1 - 15 år Løbetid

Saml. kreditbeløb: 100.000 kr. Løbetid: 10 år. Variabel debitorrente: 3.55 - 19.95%. ÅOP: 4.57 - 20.6%. Mdl. ydelse: 1.086 - 1.856kr. Saml. kreditomk.: 19.165 - 122.738kr. Saml. tilbagebetaling: 119.165 - 222.738kr. Maks. ÅOP: 20.6%.

Boligmarkedet i Danmark

Sådan er det jo med medierne i vore dage, sensationen og skandalen og den dårlige nyhed er altid at foretrække frem for den saglige, nøgterne reportage om tingenes faktiske tilstand.

En ting, man aldrig hører noget om, når disse medier beskriver boligmarkedet, er de positive sider. Faktisk får man det indtryk at der ikke findes nogen.

I virkeligheden er der masser af aspekter ved det danske boligmarked, der er endog overordentligt positive.

Inden disse beskrives, er det vigtigt at understrege at kodeordet her er 'marked'. Boligmarked. På et marked har tingene den værdi, som nogen er villig til at betale for dem. Det er ligegyldigt, om man sælger fisk eller penthouse lejligheder, et marked er et marked.

Har man derfor i en opgangsperiode - uanset årsagen til denne, uanset hvor kunstigt oppustede værdistigningerne har været - kunnet købe en bolig til X, og ser den stige til X+1, så er det jo godt. Og har man i slutningen af opgangsperioden, lige inden kurven knækker, og vil gå den anden vej, købt til Y, hvorefter man må sælge til Y-1, så er det jo skidt. Men disse hypotetiske handler beskriver blot ethvert marked for bestandige varer. Vi har blot været så vant til en støt værditilvækst for ejendomme, at vi ikke kan forholde os til pludselige fald. Det, der i virkeligheden sker er at priserne stille og roligt finder tilbage på et naturligt leje, efter en periode, hvor almindelige mennesker har været vant til at kunne behandler deres bolig som et kortfristet investeringsobjekt. Når man behandler noget som investeringsobjekt, er der mulighed for gevinst, men også for tab. Og køber man til allerdyreste kurs, er risikoen for tab så meget større.

Nu, hvor boligmarkedet er ved at finde tilbage i sin normale gænge, efter en periode med unormalt høj omsætning, er priserne også ved at finde deres naturlige leje. Og de ligger pudsigt nok ikke meget langt fra de priser, vi kender fra begyndelsen af boblen.

Der er så nogle, som har købt bolig for dyrt, med den forventning at de vil kunne sælge igen med fortjeneste forholdsvis kort tid efter - for sådan opførte markedet sig jo. Det er synd og ærgerligt for dem, især hvis de risikerer at måtte afhænde med tab. Men til det er der blot at sige: Brug aldrig dit hjem som kortsigtet investeringsobjekt, især hvis du ikke har råd til at tabe indsatsen.

For alle os andre, og især for dem, som har købt til noget nær 'almindelig pris', altså den, der var gældende i starten af opsvinget, og ekstra især for dem, som har planer om at beholde denne bolig langsigtet, er alting som det plejer. Det vil sige, vores bolig er en fornuftig investering, der vil tiltage i værdi over tid, såfremt vi passer ordentligt på den.

Dertil kommer nogle afledte effekter af de dønninger, der har vist sig på finansmarkederne.

Eksempelvis er renterne faldet ganske markant. Indehavere af realkredit, som har draget fordel af mulighederne for lån-omlægning, sparer titusindvis af kroner om året, som de ellers skulle have brugt på renter.

Mulig afskaffelse af populære F1-lån

Samtidig har F1-lånene, stik mod alle dommedagsprofeternes advarsler, vist sig overordentlig levedygtige, så meget så at Folketingets skolelærermentalitet igen er blevet fremprovokeret, og der tales om at der ikke må lånes til mennesker, som ikke ville have råd til egen bolig, hvis de ikke kunne få et F1-lån. Dette er jo en helt towlig form for formynderi, der på ingen måde kan gavne hverken Familien Danmarks råderum eller et boligmarked, der endnu ikke er helt tilbage i normalt, 'før-boble', gear. Når man påtænker at mange F1-lån har længere løbetid end den normale boligomsætning, er det da især forkvaklet at påstå, at denne låntype skulle være på nogen måde mere risikabel. Udlåner er jo sikret i form af pant i boligen.

Endelig er der den effekt at folk har lært noget af historien. De ved nu at boligen ikke er det bedste investeringsobjekt at gribe til, heller ikke selv om det ligner en stensikker fidus. Denne viden vil have en stabiliserende effekt på boligmarkedet over en længere periode.

Som alle andre markeder - selv det noget utilregnelige pengemarked - er boligmarkedet udsat for svingninger, somme tider af voldsom art. Men med tid jævner tingene sig ud igen, og vi taler anekdotisk om 'dengang da...', og venter på den næste begivenhed.

Intelligent Banker ApS
Brandts Passage 29, 2.
5000 Odense C
Denmark
CVR/VAT: DK32260055

Copyright © 2023 Monsar - All Rights Reserved