Det hele klares online fra din computer. Når du låner penge online skal du være opmærksom på en række forhold, da det ofte er en højere rente, du kommer til at betale til sammenligning med, hvis du optager et lån igennem din bank.

Der kan også være stor forskel på de enkelte lån, du kan få tilbud, da de kan variere i rente, tilbagebetalingstid, gebyrer og andet. Vær speciel opmærksom på begrebet ÅOP, som er forkortelse for Årlige Omkostninger i Procent. Det er alle låneudbydere forpligtet til at oplyse således, at du som forbruger kan sammenligne de enkelte lån på netop denne pris-parameter.

Det er nemt at lave låneansøgning

Når du skal låne penge online skal du starte med at lave en låneansøgning, når du har besluttet dig for, hvilket lån du ønsker at tage. Det er nemt at lave en låneansøgning, og det behøver ikke at tage mange minutter. Alt foregår online og du kan derfor gøre det hele fra din pc. Låneudbyderen skal bruge personlige oplysninger om dig, ligesom du skal angive forhold omkring dine indtægtsforhold samt naturligvis hvor stort et beløb du ønsker at låne.

Du vil ofte også blive spurgt om, hvad du skal bruge pengene til, men det er ikke noget du skal føle dig forpligtet af. Når du er blevet godkendt af låneudbyderen og har fået lånebeløbet udbetalt står det dig helt frit, hvad du vil bruge pengene til. 

Du skal være opmærksom på, at den låneansøgning, du laver online er en ansøgning, som du så får godkendelse på eller afslag på. Det betyder, at selvom du får godkendt din låneansøgning, kan du fortsat nå at sige fra, hvis du skulle fortryde.