Begge dele handler om at låne penge. Om der er tilknyttet et kreditkort eller ej, betyder udelukkende noget for hvilke muligheder man har for at bruge de lånte penge. Om man har lyst til at have et kreditkort tilknyttet afhænger derfor af, hvordan man bedst kan lige at betale for sit forbrug.

Vælger man at tage et forbrugslån uden kreditkort og samtidig få pengene overført til dankort kontoen, vil banken have mulighed for at følge med i hvor mange penge man bruger og til hvad. Vælger man derimod et forbrugslån med fast tilknyttet kreditkort udenom banken, altså ikke dankort, har banken ingen mulighed for at følge med i familiens forbrugsmønster. Det vil altså være lidt mere anonymt at  tage et forbrugslån med  tilknyttet kreditkort.

PIN koder

Til alle betalingskort og kreditkort er der tilknyttet en PIN kode (personligt identifikationsnummer). PIN koden er den personlige sikkerhed for at  andre ikke misbruger kortet. PINkoden er fortrolig og fremsendes til indehaveren i en forseglet kuvert, hvor PIN koden er maskinelt trykt uden nogen person har kendskab til denne.

For at sikre størst mulig sikkerhed, skal PIN koden læres udenad eller som et alternativ noteres på en PIN kode husker. En PIN kode husker er et lille stykke karton i kreditkortformat, hvor man kan skjule de 4 cifre blandt en række andre talkombinationer. Fordelen ved PIN kode huskeren er, at det er nemmere for den menneskelige hjerne at huske dét mønster, hvormed tallene er noteret, end at huske de enkelte cifre udenad.