Underskrevet af Finansminister Bjarne Corydon

Aftalen der er underskrevet af finansministeren er ifølge hans egne udtalelser ”et markant kursskifte i dansk politik, hvor vi handler og tager ansvar”. Ordene falder på baggrund af at offentlige investeringer for knap 25 milliarder kroner er blevet fremrykket til 2012 og 2013. Pengene skal blandt andet bruges til nye initiativer og til at renovere almene boliger og Det Kgl. Teater i København. 

Foruden ovenstående skal infrastrukturen i landet også forbedres. Veje og jernbaner udbygges i 2012 og 2013 for 1,6 milliarder kroner, hvilket godt kan give trafikale problemer i lokalområderne og forsinkelser på det landsdækkende tognet, samt den københavnske metro. 

Der er altså ikke tale om, at regeringen blot bruger flere penge på at skubbe gang i de økonomiske tandhjul, og formålsløst fyrer penge af på renovering og nybyggerier, men derimod fremrykker allerede planlagte initiativer, så pengene investeres før det først var planlagt. Aftalen er fra et økonomisk synspunkt fornuftigt nok, da der pt. er mange arbejdsløse i Danmark, der ikke kan finde et job. Jo flere mennesker der er i arbejde, desto flere skatteintægter kommer der ind igen.

Mindre brugerbetaling til folket

Der gøres op med brugerbetaling på forskellige kommunale og offentlige ydelser, der førhen blev afregnet for. Det drejer sig bl.a. om brugerbetaling til kunstig befrugtning, samt tolkning og familiesammenføring på det rets- og udlændingepolitiske område. Dette er typisk rød, værdibaseret politik, der giver en forbedret velfærd til meget små minoriteter og befolkningsgrupper. Velfærden er dog overordnet set blevet forringet i kraft af en forkortelse af dagpengeperioden.