En medvirkende årsag er også, at flere forbrugere får øjnene op for, at bankrådgiveren ikke nødvendigvis rådgiver med kundens eget bedste i tankerne. Mange bankrådgivere har i tillæg til deres grundløn en performancebonus, hvilket tvinger dem til at foreslå de produkter med den højeste avance til kunden. Den uvildige rådgiver er uafhængig, og har kun et formål, nemlig at rådgive den enkelte efter bedste overbevisning.

Der er i Danmark ved at ske et paradigmeskift i forhold til bankrådgiveren, hvor denne ikke længere opfattes som en samarbejdspartner. De private forbrugere er efter finanskrisen blevet mere kritiske og årvågne, hvilket er positivt, da det fremmer konkurrenceevnen og tvinger bankerne til at være etisk og moralsk korrekte.

Hvad kan en uvildig økonomisk rådgiver gøre?

En uvildig økonomisk rådgiver har typisk erfaring med mange forskellige parametre indenfor det økonomiske spektrum. Vedkommende har ofte en baggrund indenfor banksektoren, hvor han eller hun har arbejdet med flere forskellige typer af cases, og akkumuleret en bred viden og praktisk erfaring. Uvildig økonomisk rådgivning foregår ved, at I mødes med rådgiveren og forklarer jeres behov. I taler om jeres situation, hvor i ligger alle kortene på bordet, og på den måde giver rådgiveren den bedste forudsætning for, at denne kan klare sit job til perfektion.

Der kan være mange årsager til, at I vælger at kontakte en uvildig rådgiver. Hvis I har mange gældsposter, som I ønsker nedbragt, kan den uvildige rådgiver strukturere jeres gældsposter, og lave individuelle aftaler med jeres kreditorer. Dette kræver dog en fuldmagt, der giver adgang til, at den uvildige kan handle og indgå aftaler på jeres vegne. Fuldmagten er enten tidsbegrænset, eller leveres tilbage til jer, når arbejdet er gjort.

Uvildig økonomisk rådgivning kan hjælpe jer med at få styr på budgetter, privatøkonomi og lån. Rådgiveren kan i mange tilfælde spare jer for en masse penge og besvær, da der med strukturerede afbetalingsordninger, kan spares mange penge, der ellers ville være gået til renter, rykkere og gebyrer. Derudover kommer den ro i sindet, det typisk giver at få styr på sine kreditorer, så de ikke stresser en for meget. Det giver dig og din familie et overskud til at fokusere på det, I allermest har lyst til. Uvildig økonomisk rådgivning er anbefalelsesværdigt, hvis du ikke kan se en vej ud af dine økonomiske problemer. Det kan rådgiveren helt sikkert.