Udleje i stedet for salg

I stedet for at sælge din bolig, kan du vælge at leje den ud for en kortere eller længere periode. Udlejning af din bolig kan være et fint alternativ til et salg og med tidsbegrænsede lejemål, kan du vente på at boligmarkedet vender, priserne opjusteres og de private forbrugere får købelysten tilbage. Hvis du vælger at leje din bolig ud, er der nogle skattemæssige fordele og nogle faldgruber du skal være opmærksom på, så du ikke bliver trukket i husklagenævnet af din lejer. I Danmark er lejeren beskyttet rigtig godt, og du står derfor dårligt, hvis det kommer så langt.

Her er der 5 gode råd, til dig der ønsker at udleje din bolig.

  1. Du kan maksimalt lave lejeperioden tidsbegrænset 2 gange á 2 års varighed. Du er sikker på ikke at få problemer med lejeren ved udflytning, når du laver tidsbegrænsede kontrakter, da disse automatisk bliver opsagt på den nedfældede dato. Efter første periode kan du altid lave en ny tidsbegrænsning. 

  2. De første 24.000 kr. du tjener om året på udlejning er skattefri. Du får et fuldt fradrag for din lejeindtægt. Dette udregnes automatisk, når du taster dine indtægter ind på din selvangivelse på skat.dk. 

  3. Hvis du skylder penge på boligen og har renteudgifter, så kan det i mange tilfælde betale sig at bruge kapitalafkastordningen og derved få en højere fradragsværdi for renteudgifterne på ejendommen.

  4. Vandafgift skal du ligge til huslejen, så huslejen bliver inklusiv et acontobeløb, der fastsættes afhængigt af, hvor mange der flytter ind. Ved en søgning på Google kan du se, hvor meget 1, 2 eller 4 personer ca. bruger i vand og fastlægge summen ud fra det.

  5. I lejeloven er der fastsat strenge regler for, hvor stort et beløb du må tage i husleje. Tilrettelæg derfor din husleje ud fra gennemsnittet i området for en bolig af samme stand, type og størrelse.