Medierne har meget magt. Det er efterhånden et faktum, der er svært at bestride. Medierne kan på mange måder sætte deres egen dagsorden og nærmest diktere den offentlige holdning til et bestemt område. Indenfor politikens verden ser vi gang på gang den enorme indflydelse medierne kan have på den offentlige debat. Det er også indenfor dette område vi lægger mest mærke til det. På mange andre områder er tendensen dog den samme, omend det er mere underbevidst vi påvirkes af medierne. 

Emnet for denne artikel er forbrugslån. Nærmere bestemt de moderne og langsigtede forbrugslån. Allerede her vil mange mennesker måske lige hæve et øjenbryn, da langsigtet i deres optik ikke stemmer overens med netop forbrugslånet. Sandheden er dog en anden, når man betragter de nyeste forbrugslån på markedet. 

Forbrugslån er på alle måder et dynamisk produkt. Det vil sige, at det er et produkt som hele tiden er i udvikling. Det er et produkt som forbedres og ændres, for netop at kunne fungere på markedsvilkår, og for at kunne hamle op med konkurrenterne. Det betyder også at man som udbyder er nødt til at se på, hvad der er vigtigt for forbrugerne - det er jo trods alt dem man gerne vil henvende sig til. 

Ydermere er konkurrencen på markedet for lån stor, og den blive stadigt større. Det skal ses i lyset af, at flere og flere har fået øjnene op for forbrugslån. Det er generelt en positiv tendens og det bringer flere positive tendenser med sig. 

Konkurrencen er sund - både for ubyderne og for forbrugerne. I sidste ende vil konkurrencen på markedet gavne den ganske almindelige forbruger. 

Konkurrencen er sund fordi den skærper udbyderne. For at kunne overleve på markedet skal man kunne tilbyde forbrugerne noget særligt - man skal kunne tilbyde dem et godt og sundt produkt. Et produkt de har brug for. 

Et langsigtet og stabilt lån er noget som mange mennesker har brug for, og derfor heller ikke noget man skal frygte. 

Et langsigtet forbrugslån kan eksempelvis strække sig over 5 år, og lyde på 50.000 kroner. Det er ganske vist ikke langsigtet i forhold til et huslån på 1 million, men det er langsigtet i forhold til forbrugslån. Desuden så vil det være fastforrentet og dermed uden ubehagelige overraskelser. 

Det giver tryghed og det giver overblik. Den faste rente vil være lav og faktisk på minimum samme niveau som den man får på eksempelvis en kassekredit. Det er noget forbrugeren kan mærke i hverdagen, og det er fornuftigt. 

Derfor kan forbrugslån altså godt være både langsigtede og fornuftige på samme tid. Det er heldigvis også noget forbrugerne har fået øjnene op for.